23 jan. 2011

växer du, växer ja..

Min Process

Flexibel, lyhörd, ansvarstagande och bollplank är ord som ploppar upp i skallen på mig när jag tänker på min egna process i detta grupparbete. Det är svårt att lösa en workshop när man är 10 st som ska samsas om utrymmet och uppmärksamheten. Jag tycker dock att vi lyckades bra i Semi 3, min känsla är att alla fick möjligheten att göra sig hörda,
vi var lyhörda och öppna när det lades olika förslag på bordet och var kunde diskutera oss fram till ett förslag som de flesta kände var något att jobba mot.

För att driva ett projekt framåt mot målet så krävs det nästan att någon tar tag i rodret, jag kan dock inte se att vi hade någon klar kapten den här gången. Självklart var det så att vissa tog för sig mer och tog mer ansvar än andra som kanske höll sig mer i bakgrunden, men detta skiftade ju också med tiden. På samma sätt som det kan krävas att någon står på sig så bör det väl vara så att folk måste lära sig att backa. Detta är något som jag jobbar med dagligen. Jag skulle inte kalla mig kontrollfreak,  men det är samtidigt skönt att ha lite koll på läget. Det kanske är storebrodern i mig som tittar fram i dessa lägen. Att slåss för sin ide eller tanke kan vara nödvändigt i vissa lägen medan det i andra är direkt olämpligt att slå sig blodig och skrika sig hes för att få sin röst hörd.

Jag kände mig trygg och säker på att vi skulle ro hem denna uppgiften även om jag och Frida diskuterade dagen innan att det säkert skulle skita sig ordentligt för oss. Men detta gjorde vi nog för att på något sätt hitta lösningar på problem som ännu inte hade visat sig. Trots min självsäkerhet så försökte jag hitta problemen, detta är något som jag får höra då och då, att jag är så jvla negativ hela tiden. Då brukar jag slå mig fri genom att hävda att jag inte är negativ utan bara realist, det är en jävla skillnad. Som tur var så stötte vi inte på någon större patrull som pajjade för oss, vi red ut de små stormar som mötte oss på ett grymt sätt. 


Vår workshop var rörlig där vi kom på saker i stundens hetta som kunde höja nivån och efter snabba konversationer och beslut så ändrades det under workshopens gång. Men det var även så att innan allt drog i gång så vart det en hel del flexibilitet och lyhördhet som krävdes. Var skulle färgerna stå? Har alla fått färg på sina paletter? Har alla paletter? Vem ska ha hand om vilken grupp? VAR ÄR NÖTTERNA?!! Detta var säkert inget som märktes utåt, att börja spela musik efter halva tiden för att på så sätt kanske snabba upp arbetet samt att inte backa tillbaka bandet i slutet för att grupperna skulle stå till svars för loggan som de först målade på gjorde nog att flytet i workshopen vart bättre. Jag ville att grupperna skulle backa tillbaka till första loggan men funderade lite på hur mycket jag ville strida för detta och vad som fanns för oss alla att vinna på en ny twist. Som sagt så är detta något som jag övar på, att släppa kontrollen och vara trygg i att andra fattar beslut som rör oss framåt. Att kunna vara flexibel och kreativ i viktiga skeenden under lektioner är något som jag vill bli än bättre på. Att lösa små problem som att fixa fram mer färg till någon till att snabbt kunna läsa av elever. 
De första tysta tre minutrarna var värst. Hur ska detta gå? 40 minuter, hur tänkte vi här? Men efter lite tyst snack och fundersamma blickar med bland annat Kajjan så bestämde vi oss för att vänta ut detta, det skulle noga lösa sig med tiden. Och som det löste sig. Tystnaden som var en tydlig gränsdragning under workshopen blev mer och mer lätthanterlig ju längre tiden gick. Skönt.

Jag tycker att jag tagit lagom(fy faan va svenskt) mycket plats i grupparbetet, inte för mycket och inte för lite. Att vara delaktig under workshopen var också det något som jag strävade efter, hålla i inledningen, fixa med filmen och musiken, fylla på färg här och där. Att kunna kasta tillbaka rätt bollar samtidigt som man fångar de som är guldfärgade är något som jag känner mig bekväm i men självklart vill man växa än mer i den rollen. Ansvar är inget som skrämmer mig, inte heller konflikter även om jag tycker att det är viktigt att välja fighterna.

Jag vill precis som många andra ha mer kritik. Vad kan jag tänka på nästa gång? Vi måste bli bättre på detta, jag ingår självklart i detta vi. Jag lovar härmed att att i fortsättningen att ge mer feedback. Feedbacken behöver nödvändigtvis kanske inte ges i helklass, man kanske ska försöka hitta andra plattformar där folk verkligen vågar säga vad de tycker. Jag utmanar er att göra detsamma. Mer feedback åt folket!

Peace

/SInga kommentarer:

Skicka en kommentar