8 feb. 2012

Jakten på det demokratiska klassrummet


en serie från UR med namnet "Jakten på det demokratiska klassrummet". det kan vara värt att titta igenom några 30 minuters avsnitt. Jag landade först i avsnittet om de sokratiska samtalen från en skola uppe i Norrtälje som Ann S Pihlgren var rektor för tidigare. Pihlgren som vi hade som föreläsare en dag på HDK vill jag minnas. Jag fick inte ut så mycket just(eller tog till mig) då av det sokratiska men jag kan se möjligheter med metoden nu. det intresserar mer och mer.


den senaste delen av serien som jag tittat på är den om "det frie gymnasium". UR skriver själv såhär om detta avsnitt:

"Hur påverkar det unga människor att få medinflytande 
och verkligt ansvar? Det frie gymnasium i Köpenhamn 
drivs helt i demokratisk anda och alla har en röst på skolans veckomöte. 
Ansvar är ett av ledorden på skolan. Frågan är om skolans 
goda studieresultat beror på demokratiarbetet?"

det är ett spännande sätt att driva en skola. jag skulle lätt se en studieresa dit i framtiden. en fråga som kom upp var varför graffitin fått ta så stor plats på väggarna? är verkligen alla på denna skola intresserade av att det ser ut så? jag blir inspirerad av det man samtidigt frågar man sig om skolan är vänstervriden? mina fördomar säger kanske mer om mig än om skolans utsmyckning. en alternativ skola för de alternativa? eller? ja det spelar kanske ingen större roll men intressant är det. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar