28 okt. 2013

lektionsförslag bildanalys. instagram.#likeme @purjo6888idag så använder sig många av våra elever av olika sociala medier där instagram är ett stort bildflöde. empiriska studier visar att eleverna idag inte är särskilt medvetna om sitt bildanvändande och dess betydelse i deras vardag. det är här vi tror att kopplingen till ämnet bild kommer in och kan visa på kopplingar till elevernas vardag, liv och deras värld. Vikten av att vi bildlärare håller oss uppdaterade/intresserade av nya verktyg och medier som uppstår runt oss hela tiden. dessa bilder/medier bör ses som en stor tillgång till undervisningen bla när det kommer till bildanalys.Vad

En tävlingsinriktad lektion där elevgrupperna ska försöka få så många likes på sina bilder som möjligt.
Hur

vi startade ett anonymt konto på www.instagram.com och gav ut konto och lösen till alla i gruppen eftersom alla grupper skulle använda sig utav samma konto.

vi använde oss utav ett tema: Vardag, och utgick ifrån att grupperna skulle skapa bilder som kunde knytas till detta tema. varje grupp fick varsin hashtag # som de skulle märka sina bilder med för att vi lätt skulle kunna identifiera gruppernas bilder i slutet i sammanställningen.

det finns inga andra begränsningar annat än temat + avidentifieringen, alltså inga ansikten, kroppar(extra viktigt med "riktiga" elever för att inte utsätta någon för oönskad identifiering.).  + att ingen skulle gå in och ta bort någon annan grupps bilder.

tidsramen är viktig, vi hade dryga 3 timmar, för att koppla till hur länge en bild lever på instagram.
Varför

för att använda oss utav ett verktyg som är relevant för eleverna i deras vardag så tog vi in instagram i undervisningen. instagram är uppbyggt kring ett tänk kring spridning av bilder, bekräftelser eller bara en like på en fin bild. det är ett komplext medie där bland annat personliga foton, vardagsnapshots, marknadsförings foton och yrkesmässiga/proffesionella foton mm blandas hej vilt.
studier visar att eleverna inte ser användandet av instagram som ett användande av bilder utan mer som ett socialt redskap/verktyg.

genom att ha en gemensam diskussion/avslutning där man lyfter frågor kring elevers bildanvändning, och fördjupa sig i frågor kring bildanalys så som denotation, konnotation mm.

ett spel. en tävling. man behöver/måste lyfta varför vi valde att plocka in spel/tävlingsmomentet. instagram samlar på likes.

vi valde att visa bilderna idag där likesen visades samt alla hashtags, i skolversionen sen bör man kanske ta ut bilderna utan att visa hur många likes och vilka hashtags som använts och låta diskussionen börja här, för att sen visa på vilka bilder som fått många likes och varför vissa bilder fick större spridning än andra.

det taktiska spelet kring instagram är också intressant att lyfta. att en bild här bara lever i tre timmar för att sen försvinna i bildflödet. Relevansen av vilka hashtags du väljer att addera till din bild samt vilken tidpunkt på dygnen och mängden bilder du lägger upp är också avgörande för bildens spridning.


Reflektioner:

Vi anpassade denna uppgift till de som var närvarande på lektionen, som denna gången bestod av endast vuxna. Vi förutsatte att alla grupper hade tillgång till någon form av smart-phone, vilket kan vara svårt att förutsätta i en skolklass. I en skolklass skulle det vara bra att ha en djupare genomgång av det valda mediet samt hur detta skall användas, vilket vi inte hade tid för idag. Det vi då märkte var att grupperna lärde varandra, då det var några som inte var insatta i verktyget. Ett sociokulturellt lärande uppstod. #Vygotskij

Denna lektionen ser vi som ett bra ramverk att utgå ifrån gällande undervisning kring bild och sociala medier, men den kan självklart utvecklas och anpassas.


/Lisa G, Lotta S, Henrik K och Simon T


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar