6 jan. 2015

kompens-uppg 5 jan. bvkgf1
Reflektion på minst en a4 där du redogör för:

Vad är viktiga egenskaper hos en handledare tycker du? Reflektera utifrån egna erfarenheter av att ta emot och/eller ge handledning. Utgå från hur just du personligen tycker man bör handleda och förbereda ett handledningstillfälle. 


"egenskaper"
genuint intresse, driv, engagemang, personlig, öppenhet, nyfikenhet, lyhördhet, känslighet, mod, flexibilitet, påläst, kunnig 
problemlösare, trygghetkvicktänkt, kreativ. har säkert glömt några egenskaper, om ja ens vet vad egenskaper är.  

viktiga egenskaper hos en handledare. under åren som student på hdk har en hel del handledare haft med mig att göra. inte bara på hdk iof utan även på diverse andra kurser via GU som har med gestaltning och göra. något som jag personligen gillar är när en handledare har ett särskilt ämne/kunskapsområde/intresse som man känner till och kan bolla med. det finns liksom ett genuint intresse för konsten/fotot i någon form vilken den än må vara. det kanske inte är en egenskap, men driv då, ett eget driv eller engagemang, ett personligt engagemang. personlig, det kan man också vara. när jag själv känner att jag fått ut något av en handledning är när denne någon har koll på vad man själv gör, har en öppenhet/nyfikenhet till gestaltningen oavsett hur den ser ut, när handledaren har olika förslag till nya ingångar samtidigt som det bör finnas en lyhördhet kring vad eleven gör kring gestaltningen och är i processen. jag gillar när det finns en känslighet kring om det behöver hjälpas eller utmanas. som handledare måste du våga utmana, fast i rätt lägen, där kommer känsligheten in. och för att våga utmana krävs mod, modet krävs också när det gäller att våga låta processen ha sin gång. våga låta eleven ta egna vägar, stöta på problem och hitta egna lösningar, mod att våga låta eleven begå misstag och förhoppningsvis lära av dem. 

som handledare tror jag du vinner på att vara flexibel, med i tiden och påläst(egenskap? kunnig.) på ämnet i fråga samt kvicktänkt och kreativ. att kunna fånga något i luften, något som eleven inte sett eller sett, som du där och då som handledare ser, fångar, stannar upp, spånar vidare på och släpper ut igen. kvicktänkt för att snabbt i rätt ögonblick ställa just den frågan som får allt att vända, hamna upp och ner, snurra runt och där ännu fler frågor följer. men det gäller också att vara kvick med att backa om det blir för mycket eller fel, för det kan det bli. fel ska det bli ibland tror jag. också här handlar det om mod. mod att våga göra fel och mod att våga backa, att kunna backa. bra på att hantera konflikter(problemlösare), inte vara konflikträdd. trygghet. att en handledare utsänder en trygghet kan också vara nyttigt i relationen handledare elev. att kunna skapa relation, finna trygghet och våga öppna upp, ge sig hän och låta fantasin fladdra. 

personligen har jag en blandning av konkreta tankar och svävande fantasi när jag tänker i handledningssituationer. hur mycket slump vågar man använda sin kvicktänkhet till? slumpen i det läger hur jag associerar det jag hör och ser under handledningen till något som fångar mitt intresse och som leder någonstans där vi inte tänkt gå tidigare. kan man slumpa igenom en hel handledning eller är det inte slump helt och hållet då jag ser bilder i huvudet, referenser som fladdrar förbi som jag vet jag har sett förut, börjar leta och hittar oftast fatt i någon stor/liten konstnär som på något sätt fångat mig, min blick i sin bild och inte i namnet. det ska fladdra iväg samtidigt finns det ofta ngt konkret i det som komma skall. det behöver inte betyda att gestaltningen är just där i processen där det behövs något konkret bara det att jag ofta tänker så, att det ska sen bli lite konkret. kan ha att göra med min erfarenhet i reklam/grafiska-grejen som ja gjorde innan GU och HDK. 

kunnig. att kunna ge spännande referenser, nya som gamla som ger energi till gestaltningen. här har jag en av mina styrkor. mina år bland kurserna i konstvetenskapen och bild och visuell kultur samt mina tidigare erfarenheter och kunskaper samt min syn på det hela hjälper mig här otroligt mycket. jag har ett bibliotek att hämta ifrån, ett ständigt växande sådant, där gammalt möter nytt. internet är en guldgruva att gräva ifrån.  

när jag själv har handlett, som elev mot annan elev, på universitetet har jag alltid letat bland mina bilder och konstnärer som jag har i mitt "My happy place" på dropboxen. visa på vettiga referenser som jag inte tror att vederbörande inte sett tidigare eller göra kopplingar som inte setts. läst på angående själva gestaltningen och försök att sätta mig in i det och våga kritisera. feedbacken är viktigt och måste utmana och stryka medhårs. försöker hela tiden vara lite objektiv, intresserad men lite opartisk och försöka vända och vrida på saker och ting. det går liksom inte att bara ge sött. lite beröm, lite salt osv för att göra det intressant. göra det på riktigt. 


Hur kan man gå till väga med konstruktiv kritik i ett känsligt läge i processen? Finns det någon gräns?

ja. det finns gränser. var den går varierar. hela tiden. men den finns. man ska dock inte vara rädd om man inte ser den, råkar man gå över den så kan man ju backa, räcka upp händerna och säga "sorry, my bad, vi backar lite". men konstruktiv kritik är ju alltid konstruktiv, och uppfattas den inte so konstruktiv är den då det? man kanske behöver omformulera eller ändra på den så att den blir det i så fall. om man bara vågar vara konstruktiv i sin kritik i lägen i processen där inte är känsligt, kan man då komma in på djupet eller tappar man något då? jag menar, det kan ju behövas en nerv i en process. men det är som jag skrev tidigare, våga vara modig, kvicktänkt, och personlig. 

modet kan också vara, som ja skrev tidigare, att backa. här kommer någon form av finkänslighet in. och den känsligheten kanske man kan träna upp, men den fungerar inte alltid kanske. den kanske inte ska fungera alltid, det kan ju i misstagen komma någonting som vi inte sett förut. inväntar min beställning av Keri Smiths - Mess, the manual of accidents and misstakes. återkommer med mer reflektion efter läsning och bläddring kring hennes handledning av processer. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar