10 okt. 2010

det var längesen det var tisdag nu..


allas vår kreative Daniel Adams-Ray e snyggt målad på..


Om jag ska få en elev som aldrig tyckt om att rita att bli intresserad och få en vilja att utvecklas av ämnet bild så måste jag visa på hur bilder faktiskt finns i hans/hennes liv. I vardagen blir vi påverkade genom medier samt att man bör ha en förståelse att våra liv till stor del styrs av kreativitet som skapat tex husen, kläderna, filmerna, bilarna och datorspelen.

Hittar jag då en ingång där jag ser att eleven har ett intresse för tex dataspel eller film så kan jag påvisa hur ämnet bild har en del i elevens intresse även om han/hon inte visste om det. Man kan visa att bildämnet och kreativiteten är viktiga för att bland annat bygga vår värld, för att lära oss nya saker och för att underhålla oss genom att visa det ur elevens perspektiv och intressen.

Inspirera eleverna! Det är nog faan det viktigaste!


Sen kan det vara bra att släppa på prestationskraven under vissa perioder. Detta kan göra att elever som tidigare inte vågat nu vågar eftersom tyngden inte ligger på hur snygg produkten blir utan tyngden ligger på själva processen alltså vägen fram till produkten. Frihet att utrycka sig i olika tekniker och material med varierande lektioner där man som pedagog främst jobbar mot att vara ett inspirerande bollplank samt kreativ ledare är det jag siktar på. I alla fall i nuläget, ju längre utbildningen går så kanske man svänger lite i den frågan.


Identitetsskapande betyder kanske att man som barn eller ungdom börjar skapa sig en identitet där man många gånger kanske famlar i mörker och har svårt att veta vilket ben man ska stå på. Så många elever som du har i klassen, lika många olika identiteter har du att jobba med, om inte fler. Det är därför viktigt att man låter var och en skapa sin alldeles egna identitet där du som pedagog kan vara till hjälp genom att vara ett bollplank. Med bollplank menar jag att man ska kunna komma med nya kritiska frågor och funderingar, i samma stund som man ska kunna visa elever nya idéer och riktningar för just denna elevs personliga utveckling till en alldeles egen identitet eller identiteter.
De olika teorierna om lärande ger mig olika verktyg att använda mig utav när jag sen kommer planera mina lektioner. Jag tror på att en bra mix av de olika teorierna är ett vinnande koncept. Jag kan inte se mig själv i nuläget helhjärtat bara köra på en viss teori utan jag vill plocka ut det som jag anser vara bra för just den lektionen som jag planerar just nu. Men som sagt man kanske ändrar sig med tiden och utvecklar en alldeles egen teori om hur allt borde funka. Vem vet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar