15 apr. 2011

75. konflikter i skolan?


då kan man kasta in Fido, så löser sig det mesta!

roller och rollfigurer är nog något som med fördel användas i olika konfliktsituationer, kanske..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar